Poszerzenie zakresu danych w bazie tłumaczy

0

Na Państwa życzenie poszerzyliśmy zakres danych dotyczących tłumaczy o specjalizacje, wykształcenie, doświadczenie i używane oprogramowanie, a także wprowadziliśmy kilka innych, mniejszych usprawnień.

W ostatniej aktualizacji programu Mantreo wdrożyliśmy zmiany, o które prosili nasi Klienci. Przede wszystkim znacząco poszerzyliśmy zakres danych, które mogą Państwo przechowywać w bazie tłumaczy. Teraz, oprócz dotychczasowych danych, możliwe jest zapisanie szczegółowych informacji dotyczących:

  • wykształcenia i doświadczenia tłumacza (ukończone uczelnie i kierunki, tytuł naukowy, staż pracy, informacje o certyfikatach i dyplomach),
  • specjalizacji/dziedzin tłumaczeń (wartości wybierane z listy i pole opisowe),
  • używanych narzędzi typu CAT i innego oprogramowania,
  • preferowanego sposobu kontaktu (kiedy tłumacz jest dostępny, jak się z nim skontaktować),
  • rozliczeń księgowych.

Możliwe jest także wgranie plików osobowych tłumacza, np. CV, skanu umowy NDA, próbnych tłumaczeń, zeskanowanych certyfikatów, dyplomów itp.

Informacje, które do tej pory wprowadzili Państwo jako dziedziny pracy tłumacza dopasowaliśmy do nowych struktur – tam, gdzie było to możliwe, przypisaliśmy im dane z nowego słownika specjalizacji. Wprowadzone do tej pory dziedziny w formie opisowej pozostają w bazie danych tak, aby możliwe było stopniowe przechodzenie na zapis w formie słownikowej, a co za tym idzie wyszukiwanie tłumaczy na podstawie ich specjalizacji.

Wraz z tą dużą zmianą wdrożyliśmy szereg mniejszych usprawnień i udogodnień, spośród których należy wspomnieć o możliwości pobierania zbiorowego wszystkich plików w danym projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w Mantreo!

Skomentuj

  • (nie będzie opublikowany)
  • (Strona www)